Samen Deskundiger
AB-ZHW is coördinator van het Samen Deskundiger netwerk Zuid Holland. Dit netwerk is een groep bovenschoolse ICT Coördinatoren en bestaat sinds 2008.

De doelen en activiteiten staan het komend jaar in het kader van het thema: Praktijk, Toekomst en Visie. Hieruit voorkomend zijn de volgende doelen ontstaan:

-Het vergroten van de inhoudelijke kennis op zowel inhoudelijke thema’s rond onderwijs en ict, als diensten, regelingen en projecten van Kennisnet
-Het professionaliseren van de leden van het netwerk, zodat zij in staat zijn zelf de scholen in hun achterban optimaal te begeleiden
-Een optimale uitwisseling van kennis en ervaringen binnen het regionale netwerk en tussen de netwerken onderling in te richten
-Het vertalen van wensen/behoefte van de regionale netwerken naar landelijk niveau

Het netwerk gebruikt voor de digitale uitwisseling een CMS site, te bereiken via Netwerk Samen Deskundiger.

Nadere info: Paul Veringa