Esis
Al jaren ondersteunt AB-ZHW haar scholen bij het gebruik van ESIS.
Hierbij gaat het om het geven van cursussen, ondersteuning in het gebruik van ESIS, overleg t.b.v. de scholen met ROVICT m.b.t. het product en het vertegenwoordigen van de gebruikers binnen het landelijke gebruikersplatform.

Trajecten Mijn ESIS
Digitaal Schoolrapport
Groepsplannen
Documentatie
Overgang Zorgmanager naar ESIS
SCOL