21st Century Skills en gepersonaliseerd leren
De bijeenkomsten van het netwerk 21 st CS en gepersonaliseerd leren worden voortaan bijgehouden op de site van de Lucasacademie.


Bijeenkomsten leernetwerk Gepersonaliseerd leren en 21 st CS (2016-2017)

dinsdag middag 4 oktober  16:00-18:00 Locatie: Saffierhorst expermeeting
dinsdag 15 november 2016 Thema conferentie zaakvakken en 21 st CS 16:00-20:00 Locatie: Jonge wereld
dinsdagmiddag 14 februari 2017 16:00:30-18:00
dinsdagmiddag 6 juni 2017 16:00:30-18:00


Onze leerlingen hebben in de toekomst meer, en deels ook andere kennis en vaardigheden nodig. Behalve basisvaardigheden, brede vorming en ontwikkeling van leerlingen, is in deze eeuw nieuw dat de ICT-component kansen en mogelijkheden biedt bij alle facetten van ons onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in onderstaand model.

Wat doet AB-ZHW
We investeren in visieontwikkeling op bovenschools- en schoolniveau over de ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden en onderzoeken wat werkt in de schoolpraktijk. 

Aanbod 21st Century Skills
AB-ZHW verzorgt diverse workshops, studiereizen en trainingen op maat. Hieronder treft u een deel van ons aanbod aan:

Gerelateerd
  • Lucas Onderwijs heeft 21st Century Skills gekozen als speerpunt van het strategisch beleid
  • Meer informatie over mediawijsheid
  • Klik hier voor meer informatie over de 21st Century Skills op de website van Kennisnet